Reus, Elsa

ESR5 Elsa Reus

Researcher
University of Münster
Osteoartroza stawu kolanowego (OSK), jest stanem, w którym chrząstka stawowa stopniowo zużywa się, zmniejszając szparę stawową. Powoduje to ból i niestabilność kolana.

Główne cele leczenia OSK nakierowane sa na łagodzenie bólu i poprawę mobilności. Poprzednie badania wykazały poprawę bolu i mobilności kolana poprzez zmniejszenie obciążenia na staw, co jest też głównym celem tego projektu. Zastosujemy różne urządzenia ortopedyczne, nakierowane na zmniejszenie sił działajacych na staw kolanowy.

Początkowo pacjenci zostana zaproszeni do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy chodu podczas trzech sytuacji: z wkladką ortopedyczną, ortezą stawu kolanowego oraz łączoną ortezą stawu kolanowego i skokowego. Podczas pierwszej sesji, porównamy natychmiastową efektywnosc tych trzech metod.

Pacjenci otrzymają łaczona orteze na staw kolanowy i stawy skokowy, ktora beda używali przez 6 tygodni. Po tym okresie, zostaną zaproszeni ponownie do laboratorium, i analiza chodu będzie powtorzona w celu zbadania efektywnosci interwencji. Porównamy wtedy efekty zaobserwowane w czasie pierwszej wizyty oraz w czasie wizyty po 6 tygodniach. Dostarczy to cennych informacji na temat bezpośrednich skutków biomechanicznych różnych zabiegów i doświadczeń pacjentów oraz zadowolenia z metody leczenia.