Dell’Isola, Andrea

ESR2 Andrea Dell’Isola

Researcher
Glasgow Caledonian University
De focus van het onderzoek ligt op de identificatie van nieuwe klinische subgroepen ( 'subgroep phenotyping') bij patiënten met knie-artrose (KOA). Dit is noodzakelijk omdat een grote heterogeniteit bestaat tussen KOA patiënten. Deze heterogeniteit heeft geleid tot een slechte behandeling bij sommige groepen patiënten, die mogelijkerwijs had kunnen profiteren van een andere specifieke behandeling. Dit kan gebaseerd worden op de kenmerken van de subgroep.

Het doel van dit project is het verder identificeren en valideren van subgroepen van knie-artrose patiënten die gemeenschappelijke kenmerken delen, met als doel om onze kennis van KOA uit te breiden en KOA-patiënten gerichter te behandelen.

KOA is een van de belangrijkste bronnen van lichamelijke beperking onder de volwassen bevolking. De resultaten van dit onderzoek kunnen de artsen helpen bij hun diagnose, waardoor de uiteindelijke behandeling en de daarbij behorende resultaten voor KOA-patiënten worden verbeterd. Bovendien kan dit onderzoek de toekomstige studies met betrekking tot de behandeling sturen. Als we weten welke kenmerken de behandelmethode beïnvloeden, kunnen we de toekomstige inspanningen preciezer sturen en bijdragen aan de ontwikkeling van betere behandeling voor de specifieke groepen van patiënten.