Reus, Elsa

ESR5 Elsa Reus

Researcher
University of Münster
Polven nivelrikko on sairaus, jossa polvinivelrusto kuluu vähitellen pois, mikä kaventaa luiden väliin jäävää tilaa. Kun näin käy, nivelen luut alkavat hiertyä toisiaan vasten, mikä aiheuttaa kipua ja vähentää polven stabiiliutta.

Nivelrikon hoidossa ensisijainen tavoite on vähentää kipua ja lisätä nivelen liikkuvuutta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että oireet lievenevät mikäli nivelen rasitusta saadaan pienennetyksi, ja tämä on päätavoitteemme. Tässä tutkimuksessa käytetään eri ortopedisia menetelmiä, jotta rasitusta nivelrikosta kärsivällä puolella polvea voitaisiin vähentää.

Aluksi potilaat kutsutaan laboratorioon kävelyanalyysia varten, ja he käyttävät kiilapohjallisia kenkiä, polviniveltukea sekä uusia, nilkka-jalka-ortooseja. Ensimmäisen käynnin aikana tutkimme välitöntä biomekaanista vaikutusta eri hoitoryhmien välillä.

Ensimmäisen kävelyanalyysin jälkeen potilaita pyydetään pitämään nilkka-jalka-ortoosia kuuden viikon ajan. Sen jälkeen heitä pyydetään tulemaan takaisin kävelylaboratorioon, ja mittaukset toistetaan, jotta voidaan arvioida tutkimusajan puolivälivaikutukset eri interventioille. Arvioimme eri biomekaanisten vaikutusten merkittävyyden ensimmäisen ja kuudennen viikon ajalta. Tämä antaa arvokasta informaatiota eri hoitomuotojen välittömistä biomekaanisista vaikutuksista sekä potilaiden kokemuksista ja tyytyväisyydestä uuteen ortoosiin.