Dell’Isola, Andrea

ESR2 Andrea Dell’Isola

Researcher
Glasgow Caledonian University
PROJEKTIN KUVAUS
Tutkimusaihealue
Tutkimuksen fokus on eri kliinisten alaryhmien määrittelyssä (ns. ”alaryhmien fenotyypit”) nivelrikkopotilaissa. Tämä on tärkeää, koska nivelrikkopotilaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Tämä heterogeenisyys tarkoittaa huonoa hoitovastetta osassa potilaissa, jotka olisivat hyötyneet muuten heihin kohdennetusta hoidosta.

Tutkimuksen tavoite
Projektin tavoite on viedä alaryhmien tunnistusta ja validointia eteenpäin löytämällä ryhmät, jotka jakavat tietyt yhteiset ominaisuudet, jotta tietämyksemme nivelrikosta laajenisi ja kohdistettu hoito voitaisiin kehittää.

Kontribuutio tietoon ja vaikutus
Nivelrikko on yksi työkyvyttömyyden pääsyistä aikuisväestössä. Tukimuksen tulokset auttaisivat lääkäreitä diagnooseissa ja tarkemmassa hoidon kohdentamisessa, mikä parantaisi hoitovastetta nivelrikkopotilaissa.
Tämä tutkimus ohjaisi tulevia tutkimuksia hoitomuodoista. Jos tiedämme vasteeseen vaikuttavat ryhmien ominaisuudet, voisimme kohdentaa tulevaa työpanostamme ja kehittää parempia hoitomuotoja potilaille.